custom car business plan sample dissertation proposal powerpoint help assignments online what are critical thinking questions buy resume maker discovery education homework help science course work or coursework
Skip navigation

Hydraulický fermentor - zoznam referencií

[Translate to Slovak:] Wlodawa

  •  3.500 m³ - Objemy reaktorov
  • Hnojovica a kuchynské odpady
  • oceľový kontajner
Zákazník Krajina Spracovanie Objemy reaktorov Uvedenie do prevádzky
Agrospecservice UKR sugar beet chips 4 x 5.000 m³ 2020
W.P. AUT Hnojovica a kuchynské odpady 2.700 m³ 2018
T.S. AUT Primárny a prebytočný kal 2.700 m³ 2015
Wlodawa POL Hnojovica a kuchynské odpady 3.500 m³ 2013
SIF Energy USA Ovocné a zeleninové odpady 2 x 3.500 m³ 2009
Methau DEU Dobytčia hnojovica 3.000 m³ 2005
Bruchsal DEU Obnoviteľné suroviny, hnojovica 1 x 2.000 m³ 2004
T.S. AUT Primárny a prebytočný kal 2.700 m³ 2004
Statny Majetok Batka SVK Hnojovica 2 x 2.500 m³ 1993
Statny Statek Bilovec CZK Hnojovica 3 x 2.500 m³ 1992
Statny StateK Presov SVK Hnojovica 3 x 2.500 m³ 1991
MAV Gent BEL Hnojovicový, primárny a prebytočný kal ako aj ostatné odpadové látky (Kuchynské odpady, bioodpad, odpady potravinového priemyslu atď.) 4 x 3.000 m³ 1999
ERC Energie Recycling Landkreis Cham DEU Bioodpad 650 m³ 1996
LRZ Neukirchen DEU Hnojovica a odpadové látky 3.000 m³ 1996
Bi-Utec GmbH DEU Veľkokuchynské odpady 300 m³ 1994
Hans Spiller DEU Hnojovica a odpadové látky 300 m³ 1994
ARA Vorderland AUT Primárny a prebytočný kal ako aj nečistoty z TKV 1.200 m³ 1993
Biogas Schlierbach AUT Hnojovica a odpadové látky 350 m³ 1993
Franz Linsbod AUT Hnojovica a jatočné odpady 250 m³ 1992
Biogas Miesenbach AUT Hnojovica a tukové nečistoty 310 m³ 1991
ARA Conserva Calvo ESP Odpadové vody konzerv 940 m³ 1991
Johann Pöllmann AUT Hnojovica 100 m³ 1990
Manfred Grabner AUT Hnojovica a ovocné výpalky, zvyškové látky z mlieka 100 m³ 1989