Skip navigation

Hydraulický fermentor - zoznam referencií

[Translate to Slovak:] Wlodawa

  •  3.500 m³ - Objemy reaktorov
  • Hnojovica a kuchynské odpady
  • oceľový kontajner
Zákazník Krajina Spracovanie Objemy reaktorov Uvedenie do prevádzky
Agrospecservice UKR sugar beet chips 4 x 5.000 m³ 2020
W.P. AUT Hnojovica a kuchynské odpady 2.700 m³ 2018
T.S. AUT Primárny a prebytočný kal 2.700 m³ 2015
Wlodawa POL Hnojovica a kuchynské odpady 3.500 m³ 2013
SIF Energy USA Ovocné a zeleninové odpady 2 x 3.500 m³ 2009
Methau DEU Dobytčia hnojovica 3.000 m³ 2005
Bruchsal DEU Obnoviteľné suroviny, hnojovica 1 x 2.000 m³ 2004
T.S. AUT Primárny a prebytočný kal 2.700 m³ 2004
Statny Majetok Batka SVK Hnojovica 2 x 2.500 m³ 1993
Statny Statek Bilovec CZK Hnojovica 3 x 2.500 m³ 1992
Statny StateK Presov SVK Hnojovica 3 x 2.500 m³ 1991
MAV Gent BEL Hnojovicový, primárny a prebytočný kal ako aj ostatné odpadové látky (Kuchynské odpady, bioodpad, odpady potravinového priemyslu atď.) 4 x 3.000 m³ 1999
ERC Energie Recycling Landkreis Cham DEU Bioodpad 650 m³ 1996
LRZ Neukirchen DEU Hnojovica a odpadové látky 3.000 m³ 1996
Bi-Utec GmbH DEU Veľkokuchynské odpady 300 m³ 1994
Hans Spiller DEU Hnojovica a odpadové látky 300 m³ 1994
ARA Vorderland AUT Primárny a prebytočný kal ako aj nečistoty z TKV 1.200 m³ 1993
Biogas Schlierbach AUT Hnojovica a odpadové látky 350 m³ 1993
Franz Linsbod AUT Hnojovica a jatočné odpady 250 m³ 1992
Biogas Miesenbach AUT Hnojovica a tukové nečistoty 310 m³ 1991
ARA Conserva Calvo ESP Odpadové vody konzerv 940 m³ 1991
Johann Pöllmann AUT Hnojovica 100 m³ 1990
Manfred Grabner AUT Hnojovica a ovocné výpalky, zvyškové látky z mlieka 100 m³ 1989