Skip navigation

Projektová štúdia

AAT ponúka pre novostavby ako aj prebudovanie poľnohospodárskych bioplynových staníc (s a bez kofermentov), bioplynových staníc na prevádzku odstraňovania materiálov, priemyselné zariadenia na vyhnívajúce nečistoty a zariadenia na čistenie odpadovej vody: