Skip navigation

Nízkotlakový zásobník plynu

Popis systému:

Zásobník plynu pozostáva zo zoskrutkovanej nádrže s kužeľovou strechou a valcovými oceľovými platničkami so skleným náterom.Na uskladnenie plynu pri (približne) konštantnom tlaku je vedený záťažový kotúč horizontálne v zásobníku, ktorý je pomocou membrány utesnený k spodnej polovici zásobníka. Zaoblená kužeľovitá membrána je v polovici oceľového plášťa votknutá do oceľovej príruby. Počas plnenia resp. vyprázdňovania sa pohybuje platnička medzi dnom a strechou zásobníka. Balastová platnička sa stabilizuje vedením.Vonku na plášti zásobníka vedie stúpačka k medzipodlažnej podeste s plášťovým okienkom vo vzdušnom priestore zásobníka. Na vnútornej strane zásobníka sa nachádza rotujúca lávka. Horná časť zásobníka sa odvetráva cez strešný kryt a otvory nad membránovo napínacou prírubou. Z medzipodlažnej podesty je možný prístup na strechu zásobníka rebríkom s ochranným košom.Riadenie a kontrola sa uskutočňujú pomocou kontroly ukazovateľa výšky hladiny.Na zabezpečenie proti pretlaku je vybudovaná účinná hydraulická poistka proti pretlaku.