Skip navigation

Miešadlá vyhnívajúcich nádrží

AAT - vertikálne miešadlá vyhnívajúcich nádrží pre novú a dezinfikovanú vyhnívaciu nádrž.
Každé miešadlo zodpovedá špecifickým požiadavkám.Pomocou AAT-miešadla sa udržiavajú hnilobné nečistoty optimálne premiešané a homogénne, zabraňuje sa čo najviac usadeninám a premiešavajú sa naplaveniny.

Výhody  AAT-miešadiel

  • Optimálne premiešavanie vyhnívacej nádrže s extrémne nízkou potrebou energie, aj pri vyšších viskozitách.
  • Optimálne procesné podmienky určeným premiešavaním, rovnomerná teplota a efektívne vmiešavanie základného a plávajúceho kalu. Spoľahlivá funkcia - bezporuchová prevádzka. Robustný systém s malou potrebou údržby.

Jedinečné zavesenie hriadeľa

umožňuje výmenu ložiska alebo tesnenia bez demontáže hriadeľa miešadla.