Skip navigation

Fermentor na obnoviteľné suroviny

Krátky popis

  • Rozmery fermentora: nízky pomer výšky ku priemeru konštrukcie fermentora: železobetónový zásobník so stredovou stĺpovou miešacou technológiou: AAT- vertikálne miešadlo kombinované s vrtuľovým miešadlom
  • zavážka: priama zanáška pevných látok
  • vykurovanie: vo fermentore integrovaný register vykurovania
  • odsírovanie: integrované biologické odsírovanie alebo externé mikrobiologické odsírovanie