Skip navigation

Impresum

Za obsah zodpovedná

AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH
Austria 6960 Wolfurt, Konrad Doppelmayr Straße 17

Tel          +43/5574/65190-0
Fax         +43/5574/65185-6

eMail       officeaat-biogasat

Podnikateľské údaje firmy AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH

Firma AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH je členom obchodnej komory
Vorarlberg. Pre splnenie informačných povinností podľa § 5 ods.1 E-Commerce-Gesetz sú zapísané
naše firemné údaje na webstránke "rakúskej obchodnej komory"

Číslo v obchodnom registri: 31396 x 
Obchodný register oblasti: Krajská oblasť Feldkirch 
UID-Nummer: ATU 358 22909 
Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft Bregenz

Ochranné práva

Všetky obsahy tejto stránky sú vlastníctvom AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH.
Používanie obsahu len s primeraným záznamom ochranných práv a povolený len pre
osobné účely. Informácie nemôžu byť v žiadnom prípade upravované a
grafiky smú byť používané len spolu s prislúchajúcim textom.

Doložka vymedzujúca ručenie

Obsahy tejto webstránky boli vypracované firmou AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH s
profesionálnou starostlivosťou. Neustále rozširujeme a aktualizujeme naše obsahy. Informácie
z tejto webstránky slúžia k prezentácii našich služobných výkonov, riešení a
programu služieb. Avšak nepreberáme žiadne záruky za úplnosť
informácií tejto webstránky.

Ochrana údajov

Väčšina informácií tejto webstránky je prístupná bez sprostredkovania osobných údajov
.Vaše návštevy na našej webstránke budú spracované za štatistickým účelom
.Osobné údaje, ktoré nám sprostredkujete, budu použité výlučne spoločnosťou AAT
Abwasser- und Abfalltechnik GmbH a nebudú poskytnuté tretej strane