Skip navigation

Przykładowe referencje

Jezera (SLO)

Fermentor: 3.250 m³
Gnojowica świńska, rośliny energetyczne
1.000 kWel

Zakres usług:  Projekt wykonawczy, Technika mieszania,  Technika dozowania, Technika gazowa, technika pomiarowa, Rozruch

Wykonanie: 2011

Livorno Ferraris (ITA)

Fermentor: 2 x 3.250 m³
Gnojowica świńska, rośliny energetyczne
2 x 999 kWel

Zakres usług:  Projekt wykonawczy, Technika mieszania, technika gazowa, technika pomiarowa, sterowanie, rozruch

Wykonanie: 2010

Eridania (ITA)

Fermentor: 3.250 m³
Wysłodki buraków cukrowych, Kukurydza

1 x 999 kWel

Zakres usług:  Projekt wykonawczy, technika mieszania, technika gazowa, technika pomiarowa, sterowanie, rozruch

Wykonanie: 2010

Pfiel (A)

Fermentor: 2 x 2.000 m³
Gnojowica świńska, rośliny energetyczne
2 x 500 kWel

Zakres usług: Projekt budowlany, projekt wykonawczy,
Przetarg, przekazanie, zarządzanie budową, technika mieszania,
zbiornik gazu typu suchego, zbiornik z dachem namiotowym, technika gazowa,
technika pomiarowa

Wykonanie: 2003

www.rohkraft.net

BioKW (A)

Fermentor: 2 x 1.380 m³/h,
2 x 500 kWel;
1 x 1.000 kWth

Gnojowica, odpady owoców i warzyw,
rośliny energetyczne, tłuszcze z odłuszczaczy,
odpady poubojowe, resztki żywności

Zakres usług: Projekt budowlany,
projekt wykonawczy, przetarg,
przekazanie, zarządzanie budową, technika mieszania,
technika gazowa, technika pomiarowa

Wykonanie: 2001

www.biokw.at