Skip navigation

Wsparcie projektu

W przypadku budowy i przebudowy biogazowni rolniczych
(bez oraz z kofermentami), biogazowni utylizacyjnych, komunalnych i przemysłowych instalacji przeróbki osadów oraz dla oczyszczalni ścieków AAT oferuje następujące usługi:

  • Kierownictwo budowy
  • Nadzór nad budową
  • Rozruch
  • Wsparcie działania instalacji