Skip navigation

Fermentor rolniczy - Nawaro

Krótki opis

  • Wymiary fermentora: niewielki stosunek wysokość / średnica
  • Sposób budowy fermentora: zbiornik żelbetowy z kolumną centralną
  • Technika mieszania: mieszadło pionowe typu AAT w kombinacji z mieszadłem śrubowym
  • Zasilanie: bezpośrednie wprowadzanie materiałów sypkich
  • Ogrzewanie: rury grzewcze wbudowane do fermentera
  • Odsiarczanie: zintegrowane biologiczne odsiarczanie albo zewnętrzna odsiarczalnia mikrobiologiczna
write an essay my mother masters dissertation writing services ghostwriter verlag dissertation droit constitutionnel justice constitutionnelle writing to help depression action research paper example how to write a dissertation in one day what is research paper writing homework by shel silverstein