Skip navigation

Fermentor rolniczy - Nawaro

Krótki opis

  • Wymiary fermentora: niewielki stosunek wysokość / średnica
  • Sposób budowy fermentora: zbiornik żelbetowy z kolumną centralną
  • Technika mieszania: mieszadło pionowe typu AAT w kombinacji z mieszadłem śrubowym
  • Zasilanie: bezpośrednie wprowadzanie materiałów sypkich
  • Ogrzewanie: rury grzewcze wbudowane do fermentera
  • Odsiarczanie: zintegrowane biologiczne odsiarczanie albo zewnętrzna odsiarczalnia mikrobiologiczna