Skip navigation

Projekty studyjne

W przypadku budowy i przebudowy biogazowni rolniczych (bez oraz z kofermentami), biogazowni utylizacyjnych, komunalnych i przemysłowych instalacji przeróbki osadów oraz dla oczyszczalni ścieków AAT oferuje:

  • Studium wykonalności
  • Opracowanie koncepcji
  • Obliczenie rebtowności