Skip navigation

Projektowanie

W przypadku budowy i przebudowy biogazowni rolniczych (bez oraz z kofermentami), biogazowni utylizacyjnych, komunalnych i przemysłowych instalacji przeróbki osadów oraz dla oczyszczalni ścieków AAT oferuje:

  • Projekt budowlany, uzgodnienia
  • Preojekt wykonawczy
  • Przetarg
  • Sprawdzenie ofert