Skip navigation

Zbiornik gazu typu suchego • Niskie koszty inwestycyjne poprzez budowę systemową
 • Długa żywotność dzięki bezciśnieniowej pracy
 • Niskie koszty eksploatacji i konserwacji
 • Żadna z części zbiornika nie ma kontaktu z gazem
 • Ciśnienie gazu może być dowolnie duże – zależnie od wymagań klienta. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie niewielkiego przekroju przewodu gazowego.
 • Indywidualne dopasowanie budynku w formie i wielkości do warunków miejscowych.
 • Możliwe jest wbudowanie w istniejący budynek

Komponenty

 • Zbiornik foliowy (bezciśnieniowy)
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Wskaźnik stanu napełnienia (analogowy lub cyfrowy)
 • Dmuchawy gazu
 • Budynek ochronny (pomiędzy zbiornikiem foliowym i
  budynkiem ochronnym znajduje się przestrzeń przewietrzająca, która służy jako bufor i pomieszczenie kontrolne)