Skip navigation

Dwumembranowy zbiornik gazuOpis systemu:

Zewnętrzna membrana stanowi w rzeczywistości konstrukcję ochronną i cały czas ze względów statycznych znajduje się pod potrzebnym nadciśnieniem. Poprzez wziernik wbudowany w membranę zewnętrzną można w każdym momencie obserwować zachowanie wewnątrz zbiornika. Rzeczywisty zbiornik magazynowy stanowi membrana wewnętrzna. Membrana ta w zależności od wypełnienia porusza się w górę lub w dół. Przestrzeń magazynowa zbiornika gazu usytuowanego na płycie fundamentowej uszczelniona jest za pomocą membrany dennej oddzielającej ją od płyty betonowej. Membrany umocowane są do fundamentu za pomocą pierścienia mocującego. Szczególna uwaga zwracana jest na zwymiarowanie membran. Każdy zbiornik uwzględnia indywidualne warunki (ciśnienie wewnętrzne, obciążenie śniegiem i wiatrem). W rezultacie wynierane są membrany o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Membrany powleczone PVC są trudnopalne zgodnie z DIN 4102 B1, grzybobójcze i odporne na promieniowanie UV. Aby chronić membranę wewnętrzną oraz denną przed związkami zawartymi w biogazie (CH4, CO2, H2S itd) pokryte są one specjalną powłoką.

Standardowo przewidziane są oddzielne przewody do i odprowadzające dla zapewnienia optymalnego wymieszania gazu. Także nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa stanowi standardowe wyposażenie.

Dmuchawa powietrza zapewnia niezbędne ciśnienie zbiornika gazu, aby przyjąć wszystkie zewnętrzne obciążenia śniegu i wiatruoraz uzyskać wstępne ciśnienie dla systemu gazu. Oddzielny przewód elestyczny łączy dmuchawę ze zbiornikiem. Zawór zwrotny zapobiega ubytkowi powietrza w przypadku awarii dmuchawy powietrza. Dla bezpieczeństwa wbudowano w system powietrzny zawór do regulacji ciśnienia. Zawór ten reguluje niezależnie ciśnienie robocze w membranie zewnętrznej i zamyka się przy minimalnym, wymaganym nadciśnieniu (bezpieczeństwo statyczne, awaria dmuchawy powietrza). Dzięki temu urządzeniu zbiornik pozostaje stabilny przy istniejącej produkcji gazu.

Pomiar poziomu napełnienia umożliwia optymalne wykorzystanie objętości oraz sterowanie pozostałymi urządzeniami (np. pochodnia gazu, agregat kogeneracyjny, palnik, itd).

Zalety:

  • Stosunek ceny do jakości
  • możliwe obciążenie śniegiem i wiatrem.
  • krótki czas montażu
  • zintegrowana studzienka serwisowa dla mieszadła zatapialnego