Skip navigation

PochodniaFlare.jpg
Typ FA 600, Przepustowość: 600 m³/h

Medium: Biogaz
Przepustowość: 5-1.800 m³/h
Temperatura spalania ca 900°C
Poziom hałasu: 65 dBA
Ciśnienie robocze: 20 - 200 mbar  

      
Wykonanie ze stali szlachetnej,
części stykające się z gazem ze stali 1.4571
Komora spalania ze stali odpornej na wysoką temperaturę,
Pozostałe elementy ze stali 1.4301
bSkładające się z płyty stopowej, rury wznoszącej z przyłączem kołnierzowym, obudowy pochodni z inżektorem, komorą mieszania i spalania, pierścieniem ochrony przed wiatrem;
 

Fackel_FA_250.jpg
Typ FA 250, Przepustowość: 250 m³/h

Wyposażona w:

  • Automatyczne urządzenie zapalające z elektrodami zapalającymi
  • Kontrola płomienia z sensorem płomienia
  • Ręczne klapy odcinające z ATEX
  • Separator kondensatu z kurkiem spustowym z ATEX
  • 1 szt zabezpieczenie przeciwwybuchowe / przed cofaniem płomienia, sprawdzone przez BAM
  • Szafka lokalna dla pracy automatycznej
  • CE