Skip navigation

Mieszadło komory fermentacyjnej

Mieszadła pionowe AAT dla nowych i remontowanych komór fermentacyjnych.
Każde mieszadło wykonane jest odpowiednio do specyficznych wymagań. • Znajdują zastosowanie w komorach z płaskim dnem i płaską pokrywą.
 • Dzięki odpowiedniemu wykonaniu górnego skrzydła mieszadła wytwarzany jest strumień odpowiedni dla ujęcia i wmieszania ciał pływających.
 • Odpowiednie do zastosowania w istniejących komorach z dnem stożkowym i stożkową pokrywą.
 • Dzięki odpowiedniemu wykonaniu górnych i dolnych skrzydeł mieszadła uzyskiwane są potrzebne stosunki strumieni dla efektywnego wmieszania ciał pływających i osiadających.

Mieszadło AAT zapewnia optymalne wymieszanie i ujednorodnienie zawartości, zapobiega osiadaniu i pozwala wmieszać ciała pływające.

korzyści

 • Optymalne wymieszanie zawartości komory fermentacyjnej przy ekstremalnie niskim zużyciu energii, także przy dużej lepkości.
 • Zoptymalizowane warunki procesu poprzez zdefiniowane wymieszanie, równomierną temperaturę i efektywne wmieszanie osadu dennego i pływającego.
 • Pewna funkcjonalność – bezzakłóceniowe działanie.
 • Zwarty system, wymagający niewielkiego dozoru
agitator.jpg

Technika mieszania

 • Technologiczny dobór i wymiarowanie dokonywany jest odpowiednio do każdego celu stosowania.
 • Przekładnie i łożyska są standardowymi komponentami dostępnymi w handlu.
 • Części stykające się z medium wykonane ze stali SS2343 / 1.4436
 • uszczelnienie cieczowe (labirynt wodny)

Jedyne w swoim rodzaju

zawieszenie wału
umożliwiające wymianę łożyska lub uszczelnienia bez wymontowywania wału mieszadła

english essay on terrorism buy philosophy paper query writing help best sites for homework help montessori school business plan dissertation services uk universities globalization assignment need help with thesis statement custom essay club