Skip navigation

Mieszadło komory fermentacyjnej

Mieszadła pionowe AAT dla nowych i remontowanych komór fermentacyjnych.
Każde mieszadło wykonane jest odpowiednio do specyficznych wymagań. • Znajdują zastosowanie w komorach z płaskim dnem i płaską pokrywą.
 • Dzięki odpowiedniemu wykonaniu górnego skrzydła mieszadła wytwarzany jest strumień odpowiedni dla ujęcia i wmieszania ciał pływających.
 • Odpowiednie do zastosowania w istniejących komorach z dnem stożkowym i stożkową pokrywą.
 • Dzięki odpowiedniemu wykonaniu górnych i dolnych skrzydeł mieszadła uzyskiwane są potrzebne stosunki strumieni dla efektywnego wmieszania ciał pływających i osiadających.

Mieszadło AAT zapewnia optymalne wymieszanie i ujednorodnienie zawartości, zapobiega osiadaniu i pozwala wmieszać ciała pływające.

korzyści

 • Optymalne wymieszanie zawartości komory fermentacyjnej przy ekstremalnie niskim zużyciu energii, także przy dużej lepkości.
 • Zoptymalizowane warunki procesu poprzez zdefiniowane wymieszanie, równomierną temperaturę i efektywne wmieszanie osadu dennego i pływającego.
 • Pewna funkcjonalność – bezzakłóceniowe działanie.
 • Zwarty system, wymagający niewielkiego dozoru
agitator.jpg

Technika mieszania

 • Technologiczny dobór i wymiarowanie dokonywany jest odpowiednio do każdego celu stosowania.
 • Przekładnie i łożyska są standardowymi komponentami dostępnymi w handlu.
 • Części stykające się z medium wykonane ze stali SS2343 / 1.4436
 • uszczelnienie cieczowe (labirynt wodny)

Jedyne w swoim rodzaju

zawieszenie wału
umożliwiające wymianę łożyska lub uszczelnienia bez wymontowywania wału mieszadła