Skip navigation

Prevádzka odstraňovania materiálov

Zoznam referencií
Zákazník Krajina Spracovanie Obsahy vyhnívacích nádrží Uvedenie do prevádzky
Skelleftea SWE odpady poubojowe,
obierki, odpady spożywcze
3.800 m³ 2017
CS Bioenergia BRA Primárny a prebytočný kal, kuchynské odpady 2 x 5.000 m³ 2017
Wlodawa POL odpady poubojowe,
obierki, odpady spożywcze
3.500 m³ 2013
Buczek POL Hnojovica, zelený odrezok,
drevené odpady, kuchynské zvyšky
2 x 3.300 m³ 2013
Goldoni ITA Bioodpad, kuchynské zvyšky 3.250 m³ 2012
Agrokor HVR Ovocno-zeleninové zvyšky, obnoviteľné suroviny 2 x 2.500 m³ 2012
Recycling Energie AG CHE gull, kuchynské odpady 2 x 2.000 m³
2 x 2.600
2011
Berkeley County USA Kuchynské odpady, bahno z čističiek 4.500 m³ 2011
SIF Energy USA zemiaky, tekvica, kukurica 2 x 3.500 m³ 2009
Jakob Bösch AG CHE gull, kuchynské odpady, odpad z bitúnku 3 x 1.650 m³ 2006
Landfrisch Molkerei AUT srvátka, znečistené odpadové 1.200 m³ 2006
Panvita Farm Nemscak SVN Prasacia hnojovica, obnoviteľné suroviny 2 x 3.250 m³ 2005
Fernwärme Edelschrott AUT Vnútornosti, srvátka, jatočné odpady 1 x 400 m³
1 x 2.000 m³
2004
ARA Sölden AUT Kuchynské odpady, bahno z čističiek 2 x 1.230 m³
2 x 300 m³
2 x 300 m³
2004
BioKW GmbH AUT Ovocno-zeleninové zvyšky, obnoviteľné suroviny 2 x 1.380 m³ 2003
MAV Gent BEL Hnojovicové, prvotné a koncové nečistoty, odpady poľnohospodárskeho priemyslu 4 x 3.000 m³ 1999
Biogaserzeugung Auersbach AUT Hnojovica, kuchynské zvyšky, flotačné nečistoty 600 m³ 1999
ERC Energie Recycling DEU kuchynské odpady 650 m³ 1996
LRZ Neukirchen DEU Hnojovica, kuchynské zvyšky, odpadové látky 3.000 m³ 1996
Bi-Utec GmbH DEU Potravinová výroba: tekuté odpadové látky, kuchynské odpady 1 x 100 m³
1 x 300 m³
1994
Hans Spiller DEU Hnojovica a odpadové prvky 2.300 m³ 1994