Skip navigation

Fermentor hydrauliczny

Integracja instalacji

Szczególnie ważne jeststaranne dopasowanie i integracja systemu do koncepcji ogólnej zakładu. System AAT może być optymalnie dopasowany do odpowiednich warunków.

System dwukomorowy

Dwie połączone ze sobą kaskady (system dwukomorowy) zapobiegają zakłóceniom przepływu.

Trudnorozkładalne części sedymentujące oraz pływające zostają zatrzymane w pomieszczeniu przewidzianym specjalnie dla nich. Następnie są usuwane za pomocą własnego urządzenia wynoszącego. Dzięki temu unika się niebezpieczeństwa wynikającego z zatkania i osiadania.

Fermentor z samoczynnym mieszaniem hydraulicznym

Wymieszanie oraz usuwanie substratu odbywa się dzięki wytwarzanemu biogazowi bez doprowadzania energii z zewnętrz.

Nie ma potrzeby instalowania żadnych urządzeń mechanicznych jak np. mieszadła, itp.

Umożliwia przetwarzanie substratów o dużej zawartości nierozpuszczonej fazy stałej

(gnojowica np. o zawartości do 12% s.m.).

   
przed mieszaniem (beschicken)                                                Mischen                                                             po mieszaniu

Zalety fermentora hydraulicznego

  • niska podatność na zakłócenia
  • niewielkie koszty eksploatacyjne (koszty energii elektrycznej i konserwacji)
  • minimalny nakład dla doglądu
  • wysokie bezpieczeństwo procesu

Stany pracy